DL14 Diplom i ledelse på Scenekunstskolen i Odsherred: Afgangsprojekt

Ana Luisa Wang (Projektleder), Anders Holst (Projektleder), Søren Friis Møller (Konsulent), Opiola, J. (Deltager), Bolette Schumacher (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med
   videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
   projektopgaveskrivning
   den studerendes professionelle kompetenceudvikling
  Mål for aftagers udbytte: Viden og forståelse
   Skal kunne anvende viden om ledelsesteorier og metoder på en reflekteret måde, og skal i forhold til den valgte problemstilling kunne anlægge et helhedsperspektiv på relevansen af de forudgående modulers indhold.
   Skal i et videnskabsteoretisk perspektiv kunne identificere, forstå og skelne mellem forskellige teorier og metoder i forhold til en given/egen ledelsesmæssig praksis og den valgte problemstilling.
   Skal kunne reflektere over for deres forskellige betydninger i forhold til egen praksis og den valgte problemstilling, herunder identificere egne perspektiver og reflektere over deres betydning for etiske valg, ledelsesmæssige beslutninger og handlinger.

  Færdigheder
   Skal kunne iagttage, indsamle, bearbejde og analysere empiri i forhold til den valgte problemstilling, til egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og beslutninger på en relevant måde.
   Skal kunne perspektivere og vurdere resultaterne af analyserne i forhold til valgte teorier og metoder, samt begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil, f.eks. ved at forholde sig reflekterende til resultaternes mulighed for anvendelse i egen praksis.
   Skal kunne skabe og formidle forståelse for komplekse problemstillinger i forhold til organisationen, til dens samspil med omverdenen og til ledelses-mæssige valg, tiltag og udfordringer.
   Skal kunne begrunde egen ledelsesmæssig praksis i forhold hertil.

  Kompetencer
   Skal kunne udvikle strategier for, realisere og håndtere ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer i forhold til den valgte problemstilling.
   Skal kunne omsætte viden og færdigheder i forhold til den valgte problemstilling inden for rammerne af egne organisatoriske samarbejds-relationer og ledelsesmæssig etik f.eks. ved at indgå i et konstruktivt samarbejde med organisationens aktører om at håndtere og skabe deltagelse i, og refleksion over, organisatorisk udvikling.
   Skal tage ansvar for komplekse ledelses - og organisatoriske problemstillinger og kunne komme med begrundede forslag til valg af løsninger, styringsmetoder og handlinger.
   Skal kunne identificere behov for og strategisk tilrettelægge kompetence-udvikling i forhold til den valgte problemstilling.
  Metodik og arbejdsform: Internater med vejledning, diskussion og sparring forankret i den studerendes emne i forhold til alle moduler og eget kunstfaglige område.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Diversitet
  Periode21 aug. 201511 dec. 2015
  Arbejd forUkendt ekstern organisation
  Grad af anerkendelseNational