DL14 Diplom i ledelse på Scenekunstskolen i Odsherred: Ledelse og organisation 1

 • Ana Luisa Wang (Projektleder)
 • Anders Holst (Projektleder)
 • Søren Friis Møller (Konsulent)
 • Opiola, J. (Deltager)
 • Bolette Schumacher (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Organisation og processer

   Der fokuseres på, hvordan egen organisation og dens omverdensrelationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og –koncepter og dermed forbundne ledelses-diskurser, herunder i særdeleshed i forhold til et komplekst organisations-begreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring.
   Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at skelne mellem og reflektere betydningen af forskelligt historisk forankrede organisations-teorier, analysestrategier og praksisser, herunder på betydningen af valg/fravalg af forskellige perspektiver på egen organisation i forhold til dens omverden.
   Der fokuseres på, hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser foregår i en kompleks organisatorisk kontekst, hvor betydningen af beslutninger, fortællinger og fortolkninger om offentlige og private virksomheders identitet konstant er til forhandling og genforhandling
   Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå, reflektere, forhandle og handle strategisk i forhold til det organisatoriske krydspres af fortællinger, fortolkninger og værdier med henblik på at forstå og anvende kompleksiteten som en mulig ressource
  Mål for aftagers udbytte: Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation.
  De studerende arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige organisationsforståelser og -teorier. Hensigten er, at de studerende tilegner sig kompetencer til at forstå og forholde sig reflekterende til, hvordan centrale organisatoriske udfordringer i egen organisation kan tilføres mening på forskellig vis. Gennem iagttagelser og refleksioner af forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og -koncepter og dermed forbundne ledelsesdiskurser udvikles de studerendes forståelse af
  hvordan organisationer, og i særdeleshed deres egen, kan/ville kunne ordne sit forhold til sig selv og sin omverden i forskellige strukturelle, kulturelle og processuelle perspektiver.
  De studerende inddrager derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre egen læring og udvikling i egen organisation.
  Metodik og arbejdsform: Internater med undervisning, vejledning, diskussion og gruppearbejde forankret i den studerendes egen praksis og kunstfaglige område.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Diversitet
  Periode6 feb. 201524 jun. 2015
  Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
  Grad af anerkendelseNational