DL14 Diplom i ledelse på Scenekunstskolen i Odsherred: Oplevelsesøkonomi

Ana Luisa Wang (Projektleder), Anders Holst (Deltager), Mads Plovdal (Konsulent), Opiola, J. (Deltager), Bolette Schumacher (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Den merkantile diplomuddannelse: Oplevelsesøkonomi

  Oplevelsesøkonomiens karakteristika samt de forhold, der er væsentlige for ledelse, planlægning og gennemførelse inden for den oplevelsesøkonomiske kontekst
   Anvendeligheden af forskellige former for strategisk ledelse og markedsføringsmæssige samt kommunikative elementer og teorier i relation til oplevelsesøkonomi. Herunder implementering af nye oplevelsesbaserede koncepter
  Mål for aftagers udbytte: Viden: Den studerende skal
   have viden om oplevelsesøkonomi som en funktion af samfundstendenserne
   have viden om økonomiske, sociologiske, etnografiske og kommercielle effekter af oplevelsesøkonomien
   have viden om oplevelsesøkonomi i relation til kulturskabelse
   have viden om modeller og teorier for markedsføring af oplevelser med udgangspunkt i oplevelsesbaseret kommunikation
   have viden om branding og storytelling
   have viden om involvering af gæsterne/kunderne med fokus på at appellere til alle sanser (”experiential marketing”)
   have viden om oplevelsesøkonomi i forskellige værdikæder
   have viden om oplevelser som strategisk parameter
   have viden om Ledelse af oplevelsesvirksomheder

  Færdigheder: Den studerende skal
   kunne vurdere, analysere og formidle oplevelsesøkonomiens betydning
   kunne formå at opstille oplevelsesbaserede problemstillinger med basis i udviklingen
   kunne formidle og løse problemstillinger vedr. produkter og services med fokus på oplevelsesbaserede dimensioner
   kunne analysere og vurdere, hvilke marketingteknikker og -strategier, der er relevante at anvende i relation til problemstillinger for organisationer, som fokuserer på at levere oplevelser
   kunne analysere, vurdere og formidle aspekter omkring sponsorering, fundraising og branding såsom behov og muligheder i relation til oplevelsesøkonomiske problemstillinger
   kunne analysere og vurdere, hvilken ledelsesmæssig udvikling, der kan være relevante problemområder i forbindelse med ledelse af oplevelsesvirksomheder

  Kompetencer: Den studerende skal
   kunne udvikle ideer til fornyelser og ændringer for organisationer med udgangspunkt i udviklingstendenserne inden for oplevelsesøkonomien
   kunne opstille konkrete forslag til udvikling af oplevelseskoncepter, som kan anvendes i forbindelse med strategisk udvikling af en virksomhed eller af samarbejdet mellem flere virksomheden inden for en branche eller på tværs af brancher
   kunne identificere sponsor- og fundraisings muligheder og –behov og udvikle sponsor og fundraisingplaner i relation til oplevelsesbaserede projekter og tiltag
  Metodik og arbejdsform: Internater med undervisning, vejledning, diskussion og gruppearbejde forankret i den studerendes egen praksis og kunstfaglige område.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Diversitet
  Periode21 aug. 201511 dec. 2015
  Arbejd forUkendt ekstern organisation
  Grad af anerkendelseNational