DL15 Diplom i ledelse på Scenekunstskolen i Odsherred: Det personlige lederskab 2

Ana Luisa Wang (Projektleder), Søren Friis Møller (Konsulent), Opiola, J. (Deltager), Bolette Schumacher (Deltager), Anders Holst (Projektleder)

  Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Professionelt lederskab

  Der fokuseres på, hvordan det professionelle lederskabs forskellige betydninger kan iagttages og forstås i forhold til et komplekst organisations- og samfundsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring.
   Der fokuseres på forskellige historisk forankrede ledelsesteorier.
   Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at iagttage og forstå egen ledelsespraksis i forhold til forskellige historisk forankrede ledelsesteorier, herunder på betydningen af valg/fravalg af forskellige teoretiske perspektiver til iagttagelse af egen ledelsespraksis.
   Der arbejdes med at udvikle de studerendes forståelse af, hvordan iagttagelse af forskelle mellem forestillinger om et kompetent professionelt lederskab og deres nuværende praksis identificerer områder for kompetenceudvikling af eget professionelt lederskab.
   Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med strategier og teorier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og egen læring.
  Mål for aftagers udbytte: Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring, og forståelse af, det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til deres egne ledelsesmæssige udfordringer.
  De studerende arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige ledelsesteorier, strategier og metoder til belysning af det professionelle lederskab. Hensigten hermed er at udvikle de studerendes forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige ledelsesteoretiske tilgange har
  betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige forståelser af det professionelle lederskab og dets praksisformer i relation til den helhed, som lederen/den studerende er en del af.
  De studerende inddrager derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation, for at give stof til refleksion, samt for at forankre læring og udvikling i egen praksis.
  Metodik og arbejdsform: Undervisning, vejledning, diskussion og gruppearbejde forankret i den studerendes egen praksis og kunstfaglige område.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Diversitet
  Periode6 feb. 201524 jun. 2015
  Arbejd forUkendt ekstern organisation
  Grad af anerkendelseNational