DL15 Diplom i ledelse på Scenekunstskolen i Odsherred: Ledelse og medarbejdere 1

Ana Luisa Wang (Projektleder), Søren Friis Møller (Konsulent), Opiola, J. (Deltager), Bolette Schumacher (Deltager), Anders Holst (Projektleder)

  Aktivitet: Rådgivning - typerProjektgennemførelse

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Ledelse i dynamiske relationer

  Der fokuseres på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ledelse, selvledelse og medledelse og på deres betydning i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
   Der fokuseres på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ansvarlighed, tillid, loyalitet, kvalitet, deltagelse, involvering og motivation og på deres betydning i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
   Der arbejdes med at udvikle de studerendes kompetencer til at forstå, reflektere og handle strategisk i forhold til, hvordan disse ovenfor nævnte begreber konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om personalepolitikker, personaleledelse, personaleudvikling i de studerendes egen
  organisation, og på hvordan begreberne kan anvendes som ledelses- og styringsredskaber.
   Der fokuseres på forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på, hvordan magt, konflikter og forhandling er centrale fokuspunkter for forståelsen af den måde, hvorpå lederen og medarbejdere beslutninger kommunikeres og beslutningsgrundlag synliggøres i de dynamiske
  relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes.
   Der arbejdes, med udgangspunkt i iagttagelser i de studerendes egne organisationer, med at udvikle de studerendes forståelse af, hvordan kompetencen til at træffe beslutninger vedrørende forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne indbyrdes er knyttet til kompetencen til at orientere sig og vælge i det organisatoriske krydspres mellem forskellige beslutningsmuligheder og deres meningstilskrivninger.
  Mål for aftagers udbytte: Formålet er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes som skabt af og som medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder i egen organisation.
  De studerende arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på forholdet mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes. Hensigten hermed er at udvikle de studerendes forståelse og refleksioner af, hvordan teorier om og iagttagelser og refleksioner af organisatoriske værdier, processer og identiteter skaber vilkår og muligheder for udvikling af såvel den enkelte medarbejder som den samlede organisation i egen organisation.
  De studerende inddrager derfor problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra egen organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i egen organisation.
  Metodik og arbejdsform: Internater med undervisning, vejledning, diskussion og gruppearbejde forankret i den studerendes egen praksis og kunstfaglige område.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Diversitet
  Periode21 aug. 201511 dec. 2015
  Arbejd forUkendt ekstern organisation
  Grad af anerkendelseNational