DOFA - Kommunalt regnskab

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Formål
  Formålet er at den studerende får et indgående kendskab til det kommunale budget- og regnskabs-system og lærer at anvende budget- og regnskabssystemet, både til økonomistyring og til analyser af kommunens økonomiske forhold

  Indhold
  I faget gennemgås indhold og opbygning af det kommunale regnskabssystem som både udgiftsbaseret og omkostningsbaseret regnskab. Desuden gennemgås de generelle bog-føringsprincipper og regnskabsaflæggelsen, samt regnskabets funktioner i den økonomiske styring. Endelig arbejdes der med analyser, sammenligninger og vurderinger af regnskaber, nøgletal og produktivitetsmål.

  Mål for læringsudbyttet

  Viden
  Den studerende skal
  • kende principperne for opbygningen af det kommunale budget- og regnskabssystem
  • forstå de grundlæggende konteringsprincipper
  • have kendskab til den kommunale kontoplan
  • have kendskab til principperne for det omkostningsbaserede regnskab

  Færdigheder
  Den studerende skal
  • kunne identificere, beskrive og argumentere for løsning af problemer i forbindelse med anvendelsen af budget- og regnskabssystemet
  • kunne vurdere virkningen og konsekvenserne af regnskabsresultaterne
  • kunne formidle regnskabstekniske problemstillinger og løsninger

  Kompetencer
  Den studerende skal
  • kunne foretage en korrekt regnskabsteknisk sagsbehandling
  • kunne rådgive om regnskabstekniske spørgsmål og problemstillinger
  • kunne udvikle anvendelsen af de regnskabstekniske principper i den enkelte kommunes økonomistyring
  • kunne opsøge ny viden på området
  Periode1 aug. 201731 dec. 2017
  Sted for afholdelseUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole