Effekten af træning kombineret med led mobilisering til voksne med rotator cuff tendinopati

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Denne CAT har det kliniske spørgsmål: Hvad er effekten af træning i kombination med led mobilisering i behandlingen af rotator cuff tendinopati målt på smerte og funktion? Gennem litteratursøgning og kritisk vurdering af de inkluderede studier finder forfatteren frem til at der er kan gives en svag anbefaling for, at tilbyde patienter med rotatorcuff tendinopati træning af rotator cuffen i kombination med ledmobilisering, når follow up er på mindre end 3 måneder. Det forventede outcome for både smerte og funktion er af lav til moderat størrelse.
Periode11 aug. 2018

Emneord

  • fysioterapi
  • effekt