Empowerment : en tilgang i den psykiatriske sygepleje

Enggaard, H. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Har viden om og forståelse for klinisk psykiatrisk sygepleje, pædagogik og formidling, kvalitetsudvikling og dokumentation samt tværfagligt og tværsektorielt arbejde. Sygeplejersken kan på baggrund af denne viden redegøre for, reflektere over og forholde sig kritisk til begreber, teorier, metoder, praksis og problemstillinger inden for de nævnte områder.
Har færdigheder i klinisk psykiatrisk sygepleje, pædagogik og formidling, kvalitetsudvikling og dokumentation samt tværfagligt og tværsektorielt arbejde. Færdighederne indebærer, at sygeplejersken kan analysere, argumentere, relatere, vurdere, beslutte og formidle elementer inden for de nævnte områder.
Har kompetencer inden for klinisk psykiatrisk sygepleje, pædagogik og formidling, kvalitetsudvikling og dokumentation samt tværfagligt og tværsektorielt arbejde. Kompetencerne gør sygeplejersken i stand til selvstændigt at tage initiativ til udførelse og udvikling af klinisk
psykiatrisk sygepleje. Kan indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde samt selvstændigt tilegne sig viden og færdigheder.
Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning og gruppearbejde
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: De studerende er erfarne praktikere i psykiatrisk sygepleje. Deres erfaring og viden skal i spil med undervisningens faglige indhold, for at fremme deres læring. Det kan ske gemmen gruppearbejde.
Periode2014 → …