Ergoterapi, forebyggelse og sundhedsfremme inden for arbejdsmiljø (modul 11)

Jytte Tolstrup (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Ved modulets afslutning kan den studerende:
  planlægge, udvikle og gennemføre sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger indenfor arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering
   beherske undersøgelses - og analysemetoder samt begrunde valget af disse inden for undersøgelse, analyse og vurdering af arbejdets og arbejdsmiljøets påvirkning af mennesket samt borgerens arbejdsevne og aktivitetsudøvelse i forhold til arbejdsmarkedets krav
   beherske monofaglige og tværfaglige interventionsmetoder og principper
   tilpasse og formidle hjælpemidler og forestå arbejdspladsindretning
   vejlede og rådgive indenfor arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering
   anvende relevante kommunikationsstrategier og -metoder i formidling til og dialog med såvel professionelle som til ikke-professionelle samarbejdspartnere
   reflektere over og diskutere etiske problemstillinger
   begrunde og argumentere for egen praksis ud fra praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden
   beherske og anvende relevant viden fra social- og arbejdsmedicin, fysiologi, sociologi, social- og sundhedspolitik og lovgivning, pædagogik og psykologi i sammenhæng med arbejdsliv, arbejdsmiljø og erhvervsrettet rehabilitering
   evaluere egen faglig formåen og herudfra identificere læringsbehov og demonstrere udvikling i læring
  Undervisnings- og arbejdsformer: Projektarbejde, forelæsninger og workshop
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Projektarebdje ligger i tråd med de metoder som benyttes indenfor arbejdsmiljørådgivning.
  Periode2012 → …