Evaluator af kompetenceforløb i bostøttemetoder CTI og ICM, Absalon og VIA

Storm, H. (Konsulent)

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Kvantitativ og kvalitativ evaluering, herunder fokusgruppeinterviews
Periode20172019
Arbejd forVIA University College, Danmark
Grad af anerkendelseNational