Evaluering af forsøg med styrket Praksistilknytning for undervisere på pædagoguddannelsen.

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Tematisk opsamlende analyse af 25 afrapporteringsskemaer afleveret af underviserne på pædagoguddannelsen i Odense/Svendborg. Dernæst opfølgende gruppeinterview, behandling af interview om udbytte af praksistilknytning samt formidling til uddannelsen på afdelingsmøde. Kontaktperson for opgave/uddannelsesleder Agnete Kramme.
Periodedec. 2020feb. 2021
Sted for afholdelsePædagoguddannelsen i Odense