Evaluering af inklusionsindsatsen i Ålborg Kommunes Skolevæsen

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Opgavens indhold: En evaluering af inklusionsindsatsen i Ålborg Kommunes Skolevæsen. Evalueringen skal have såvel summative som formative aspekter. Evalueringen foregår samtidig med at indsatsen gennemføres, dvs. august 2012 - august 2015
Mål for aftagers udbytte: Opsamling af dokumentationsmateriale og erfaringer fra Kommunens indsats i årene 2012 - 2015 skal fyldestgørende og retningsgivende kunne understøtte indsats, metoder/ arbejdsformer og politiske beslutninger.
Metodik og arbejdsform: Surveyes (elektroniske spørgeskemaundersøgelser - 3 stk) rettet mod medarbejdere, dvs. lærere, pædagoger, ledere, bestyrelsesmedlemmer (forældre). Desuden et antal kvalitative interviews, der kvalificerer de tre surveys og supplerer disses resultater
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Indenfor rammerne af de tildelte ressourcer skal så megen viden/ dokumentation og erfaringer som muligt opsamles, kvatitativt og kvalitativt, således at indsatsens samlede resultat kan styrkes
Periode1 maj 201215 aug. 2015
Arbejd forAalborg Kommune, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • dokumentation
  • Formativ
  • børn
  • Skoleudvikling
  • folkeskolen
  • skoleudvikling