Evaluering af kompetenceudviklingsforløb i Favrskov Kommune: "Læring for Alle"

Håkon Grunnet (Projektleder)

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Opgavens indhold: Opgaven består i en evaluering af kompetenceudviklingsforløbet, "Læring for Alle". ”Læring for Alle – Favrskov Kommune 2013-15” er et kursus for lærere, pædagoger og PPR-psykologer i Favrskov Kommune. Centralt i det samlede treårige projekt står et kursus på i alt 33 undervisningstimer, fordelt på 3 uger med praksis-arbejde eller opgaver indlagt mellem undervisningssessionerne.
Kurset gennemføres som jobrotation (dvs. m/vikarer) og som såkaldt fagspecifikt kursus, der udløser 1,65 ECTS-point til deltagerne.
Det er efterfølgende muligt for deltagerne for fortsættelse på PD modul med eksamen i modulerne ”Social inklusion” eller ”Innovation og didaktik”
Mål for aftagers udbytte: Skoleforvaltningen i Favrskov efterspørger om og i hvilket omfang de opstillede mål og formål ( med kompetenceudviklingsforløbet) bliver opfyldt.
På baggrund heraf og med viden om det kontekstbundne i resultater og virkninger (effekt) undersøges både med henblik på både proces og i resultater.

Metodik og arbejdsform: Evalueringen er en ’tilstræbt virkningsevaluering’, som det er blevet præsenteret på møder med skolechef mfl. Tilstræbt af to grunde: for det første vil der ikke blive tale om en grundig udviklet programteori. Tid og ressourcer tillader det ikke.
For det andet vil evalueringen også fokusere på om og i hvilket omfang de opstillede mål og formål bliver opfyldt, men dette vil ske ved at anvende metoder og tilgange, der samtidig søger at besvare spørgsmålene: ”Hvad virker – for hvem – Under hvilke omstændigheder”. Altså netop virkningsevalueringens understregning af det kontekstbundne og dens søgen efter virkninger (effekt) både i processen og i resultaterne.
Undersøgelsen foregår som 3 (ens) webbaserede spørgeskemaundersøgelser til 3 af de ti hold på kompetenceudviklingsforløbet. Dertil kommer 5 fokusgruppeinterviews med lærere, pædagoger og ledere i Favrskov Kommune.

Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Det muliges kunst - ressourcer. De evalueringsmetoder, der er mest velegnede til at løse de efterspurgte undersøgelsesspørgsmål.
Periode2 sep. 20131 aug. 2014
Arbejd forUkendt ekstern organisation
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • evaluering
  • samarbejde lærer-pædagoger