Evaluering af projekt '95%-målsætningen. Transfaglighed i et ungeperspektiv"

 • Anna-Maj Stride Geyti (Deltager)

  Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

  Beskrivelse

  Opgavens indhold:

  Projekt '95%-målsætningen: Transfaglighed i et ungeperspektiv'
  Projektet støttes af Region Syddanmarks uddannelsespulje og er en del af udmøntningen af Syddansk Uddannelsesaftale. Et af formålene med Syddansk Uddannelsesaftale er at være med til at løfte den politiske målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.

  Projektet ønsker at udvikle redskaber, metoder og samarbejdsmodeller for arbejdet med ikke uddannelsesparate unge. Dette gøres i tre delprojekter, hvor der i projekt 1 er fokus på de kommunale sagsgange i arbejdet med de udsatte unge og overgange på tværs af ungdomsinstitutionerne fra udskoling til ungdomsuddannelserne. Hvordan optimeres samarbejdet til gavn for den unge? I delprojekt 2 udvikles der redskaber og metoder til dokumentation og vurdering af den unges uddannelsesparathed samt til forældresamarbejdet omkring dette, og i projekt 3 udvikles der nye tilbud i henholdsvis produktionsskole- og ungdomsskoleregi i et samarbejde med ungdomsuddannelserne til de ikke uddannelsesparate unge.

  Delprojekt 1 – Middelfart Kommune
  I delprojekt 1 sættes fokus på evaluering af, hvordan ”transfaglighed” operationaliseres i netværksarbejde, og hvordan medarbejderne i netværkene vurderer udbyttet af netværksdeltagelse i forhold til, om transfaglighed giver større kvalitet i løsningen af opgaven med at sikre, at de unge i Middelfart Kommune bliver uddannelsesparate.

  Delprojekt 2 – University College Lillebælt
  I delprojekt 2 fokuseres der på, om vejledere og andre relevante professionelle interessenter oplever, at de får brugbare redskaber og metoder til at vurdere og arbejde med uddannelsesparathed. Desuden undersøges, hvordan de unge vurderer deres eget udbytte af at indgå i de forskellige forløb/indsatser.

  Delprojekt 3 – Sønderborg Produktiosskole og Varde Ungdomsskole
  I delprojekt 3 fokuseres der på,om vejledere, produktions- og ungdomsskolens medarbejdere og andre relevante professionelle interessenter oplever at transfagligheden øger kvaliteten i arbejdet med unges uddannelsesparathed som konsekvens af større transfaglighed og projektets organisering? Hvilken forskel gør det? Hvad er det nye i at arbejde på denne måde? Hvilke barrierer er der? Sættes der nye mål for samarbejdet på baggrund af de erfaringer, der er gjort? Desuden undersøges, hvordan de unge vurderer deres eget udbytte af at indgå i de forskellige forløb/indsatser


  Mål for aftagers udbytte: Kvalitativ og kvantitativ effektevaluering
  Metodik og arbejdsform: Innovativ evaluering
  Kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder

  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: *
  Periode1 aug. 201131 okt. 2013
  Arbejd forSyddansk Uddannelsesaftale, Region Syddanmark, Danmark
  Grad af anerkendelseNational

  Emneord

  • kvalitativ metode
  • organisationsudvikling
  • transfaglighed
  • kvantitativ metode
  • evalueringsdesign
  • pædagogisk praksis
  • unge
  • uddannelseparathed