Evaluering af projekt ´Måltidets Kraft´

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Opgavens indhold: Evalueringsrapport af et tre ugers projekt på social - og sundhedsskolen i Silkeborg i samarbejde med Silkeborg Tekniske Skole, Meyers Madhus og Frivillighedens Hus. Målet med projektet var at give grundforløbselever mulighed for at opleve og lære om måltidets sundhedsmæssige og sociale værdi gennem processen fra indkøb til servering af mad ved events for indbudte lokale deltagere fra klubber, foreninger - på tværs af generationer og nationaliteter.
Mål for aftagers udbytte: Opnå erfaringer gennem projektet med henblik på at udvikle en ny fagretning på grundforløbet i forbindelse med EUD reform 2015. Styrke fællesskabet mellem skole og lokalsamfund.
Metodik og arbejdsform: Rammen for indsamling af data er indsatsteorien(problemanalyse, mål, indsats, indikatorer). Datagrundlag er indhentet gennem kombination af kvalitative og kvantitative metoder. Der er foretaget gruppeinterview af elever før og efter projektet, interview af undervisere og eventgæster. Der er observeret gennem deltagelse i event, samt indhentet data gennem spørgeskemaer. Fraværsprotokol indgår som del af de kvantitative materiale.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Målet med projektet har været rettet både mod elevernes personlige, sociale og faglige læring, samt gæsternes oplevelse gennem deltagelse i events, hvor eleverne og skolen var værter. Derfor var det væsentligt gennem kvalitative metoder af undersøge dette. De kvantitative metoder har dels været for at kunne styrke datagrundlaget yderligere, samt at lave før og efter målinger.
Periode3 nov. 201431 jan. 2015
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational