Evaluering af Rigsrevisionens beretninger 2018

  • Thomas Bjerg (Konsulent)

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Opgavens indhold: Formålet med evalueringen er at give de af Rigsrevisionens medarbejdere, som skriver beretninger, inspiration til at forbedre formidlingen. Notatet omfatter seks beretninger, som rapporten gennemgår ud fra tre parametre:

• teksten er enkel og præcis
• konklusioner og argumenterne bag er klare, forståelige og overbevisende
• sproget er varieret og konkret

Desuden indeholder notatet evaluators generelle indtryk af formidlingen og forskellige anbefalinger. En anden evaluator har vurderet den grafiske formidling i tre af beretningerne, og på et seminar 13. juni 2019 har evaluatorerne fremlagt deres pointer.

De evaluerede beretninger i rapporten er:
1) Beretning om Sundhedsplatformen (17/2017)
2) Beretning om udredningsretten (3/2018)
3) Beretning om behandling af konkurrencesager (23/2017)
4) Beretning om politiets opgavevaretagelse efter styrket terrorberedskab og indførelse af midlertidig grænsekontrol (15/2017)
5) Beretning om forvaltningen af ECTS-point op de videregående uddannelsesinstitutioner (21/2017)
6) Beretning om forløbet for flygtninge med traumer (6/2018)

Mål for aftagers udbytte: Rigsrevisionen vil gerne give de medarbejdere, som skriver beretningerne inspiration til at forbedre formidlingen. Formålet er ikke at vurdere formidlingen i de enkelte beretninger men at udarbejde en samlet rapport. Den skal fremhæve afsnit, som er gode (så Rigsrevisionen kan dele bedste praksis), og afsnit med eksempler på, hvordan medarbejderne kunne gøre det bedre.

Metodik og arbejdsform: Tekstnær analyse af formidling og argumentation i beretninger og notater i forhold til Rigsrevisionens vejledninger for formidling og godt sprog i beretninger

Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Rigsrevisionen har i en årrække arbejdet på at forbedre formidlingen i beretninger, som ofte behandler meget komplekse problemstillinger. Det gør det særlig påkrævet at gøre beretningerne læsevenlige. Desuden udgør det en udfordring for skribenterne, at Rigsrevisionen har en rolle som både kontrollant og hjælper for de myndigheder, som Rigsrevisionen undersøger.
Periode13 mar. 201913 jun. 2019
Arbejd forRigsrevisionen, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Medier, kommunikation og sprog
  • Argumentation