Evaluering af Rigsrevisionens beretninger fra 2016

  • Thomas Bjerg (Konsulent)

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Opgavens indhold: Formålet med evalueringen er at give de af Rigsrevisionens medarbejdere, som skriver beretninger, inspiration til at forbedre formidlingen. Notatet omfatter fire beretninger, som rapporten gennemgår ud fra tre parametre:

• teksten er enkel og præcis
• konklusioner og argumenterne bag er klare, forståelige og overbevisende
• sproget er varieret og konkret

Desuden indeholder notatet evaluators generelle indtryk af formidlingen og forskellige anbefalinger. To andre evaluatorer har vurderet formidlingen i andre beretninger, og på en evalueringsdag 6. februar 2017 har evaluatorerne fremlagt deres pointer.

De evaluerede beretninger i rapporten er:
1) Beretning om SKAT's forvaltning af og Skatteministeriets tilsyn med refusion af udbytteskat (11/2015)
2) Beretning om energibesparelser i staten (20/2015)
3) Beretning om undervisningen på professionshøjskolerne (02/2016)
4) Beretningen om revisionen af statsregnskabet for 2015 (25/2016): kapitel 2 (De væsentligste revisionsresultater s. 7-16), kapitel 4.4 (Erhvervs- og Vækstministeriet s. 43-49), kapitel 4.7 (Justitsministeriet s. 67-71) og kapitel 4.15 (Kulturministeriet s. 98-102).

Mål for aftagers udbytte: Rigsrevisionen vil gerne give de medarbejdere, som skriver beretningerne inspiration til at forbedre formidlingen. Formålet er ikke at vurdere formidlingen i de enkelte beretninger men at udarbejde en samlet rapport. Den skal fremhæve afsnit, som er gode (så Rigsrevisionen kan dele bedste praksis), og afsnit med eksempler på, hvordan medarbejderne kunne gøre det bedre.
Metodik og arbejdsform: Tekstnær analyse af formidling og argumentation i beretninger og notater i forhold til Rigsrevisionens vejledninger for formidling og godt sprog i beretninger
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Rigsrevisionen har i en årrække arbejdet på at forbedre formidlingen i beretninger, som ofte behandler meget komplekse problemstillinger. Det gør det særlig påkrævet at gøre beretningerne læsevenlige. Desuden udgør det udfordring for skribenterne, at Rigsrevisionen har en rolle som både kontrollant og hjælper for de myndigheder, som Rigsrevisionen undersøger.
Periode21 dec. 20166 feb. 2017
Arbejd forRigsrevisionen, Danmark
Grad af anerkendelseNational