Evaluering af udskolingslinjerne på Eggeslevmagle Skole

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Opgavens indhold: Evaluering af udskolingslinjerne på Eggeslevmagle Skole
Mål for aftagers udbytte: formål med evaluering af udskolingslinjerne på Eggeslevmagle Skole er at imødekomme det ministerielle krav om ekstern evaluering.

- Udskolingens organisering i linjer og dennes betydning for elevernes læring og trivsel
- Skolens syn på læring og skolekultur og dennes samspil med tre linjer

Metodik og arbejdsform: Evalueringen er gennemført via en række kvalitative fokusgruppeinterviews med elever og lærere og et enkeltinterview med skolens leder, observation af undervisningen på de tre klassetrin 7. – 8. – 9. klasse samt et kvantitativt spørgeskema, som er sendt ud til alle elever og forældre.
Kvalitative interviews samt databehandling og sammenskrivning er foretaget i samarbejde mellem Bo Ditlev Pedersen og Pernille Lomholt
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: De mange undersøgelsesmetoder er valgt for at give et så retvisende billede som muligt
Periode15 maj 201430 sep. 2014
Arbejd forEggeslevmagle skole
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • evaluering