"Evaluering af Vejledningsindsatsen i Grønland"

Carla Tønder Jessing (Projektleder), Håkon Grunnet (Konsulent), Hannah, K. C. (Konsulent)

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

Opgavens indhold: Evalueringen er foretaget i første halvår af 2011 for Grønlands Selvstyre og bygger på et kommissorium udarbejdet af Departementet for Uddannelse og Forskning. Evalueringsopgaven har overordnet været at vurdere vejlednings-indsatsen i Grønland: Vejledningens institutioner, organisering, opgaver og mulige barrierer i relation til opgaveløsning. Evalueringsopgaven er udmøntet i forhold til tre undersøgelsesfelter: Vejledernes opgaver, vejlederuddannelse, og vejledernetværk som ramme for samarbejde om vejledning.
Rapporten er udarbejdet af videncenterleder, lektor Carla Tønder Jessing, Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (VUE) i VIA University College, der som ekstern konsulent har forestået evalueringen for Grønlands Selvstyre. Evalueringskonsulent Håkon Grunnet og kvalitets- og
evalueringskonsulent Karen Hannah, VIA UC, har bidraget med løsning af evalueringsfaglige og metodiske opgaver i forbindelse med evalueringen. Studentermedhjælp, master i ESST, stud.cand.it.vos. Jacob Martin Barlach, VIA UC, har bidraget med løsning af tekniske og metodiske opgaver.
Mål for aftagers udbytte: Evalueringen har til formål overordnet at vurdere vejledningsindsatsen i Grønland: Vejledningens institutioner, organisering, og opgaver samt mulige barrierer i relation til opgaveløsning. Den inddrager et interessentperspektiv (gennem de anvendte metoder) og har såvel summativ (afdækkende) som formativ (handlingsanvisende) karakter.
Metodik og arbejdsform: -
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: -
Periode2011
Arbejd forUkendt ekstern organisation
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • dokumentation
  • metodedesign
  • kvalitativ metode
  • kvantitativ metode