Fagdidaktik og klasseledelse

Rasmussen, A. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Læringsmål
Ifølge de pædagogiske diplomuddannelsers fælles studieordning er formålet med modulet Fagdidaktik og klasseledelse, gennem integration af praksiserfaring og teoretisk indsigt, at sætte den studerende i stand til, i arbejdet med klassen som en både social, relationel, kulturel og kommunikativ ramme om undervisning, at arbejde med klasseledelse i et både almen-, fagdidaktisk og udviklingsrettet perspektiv.
Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at
• gennemføre, vurdere og udvikle en pædagogisk praksis, der er kendetegnet ved synlig strukturering, indholdsmæssig klarhed og tydelig klasseledelse
• samarbejde og sparre med kolleger om fagdidaktik og klasseledelse
• håndtere og indgå i kvalificerede diskussioner om uddannelse, undervisning og læring i praksis på et begrundet og reflekteret grundlag


For at opnå disse kompetencer skal den studerende
Viden
• have indsigt i faktorer, der konstituerer undervisning og klasseledelse
• have indsigt i forskellige principper for klasseledelse og erfaringer med implementering af dem
• have indsigt i samspillet mellem roller, positioneringer, kommunikationsformer, fysiske rammer, læremidler og organisationsformer inden for og omkring klassen
Færdigheder
• kunne mestre en undervisningstilrettelæggelse, der tager hensyn til forskellige principper for klasseledelse og didaktiske faktorer, der konstituerer undervisningen
• kunne etablere og begrunde anvendelse af kommunikationsformer i klasserummet, som understøtter opstillede undervisningsmål
• kunne anvende fagdidaktiske begreber til analyse af forskning og handling i pædagogisk praksis med særligt fokus på klasseledelse
3. Det faglige indhold
Det faglige indhold vælges ud fra modulets kompetence-, videns- og færdighedsmål og omfatter:
• Klasserummet forstået som rummet for undervisning, både set fra en social og relationel såvel som en kulturel og kommunikativ synsvinkel
• Skriftlige og mundtlige kommunikationsformer i klasserummet, deres potentialer og begrænsninger i forhold til opfyldelse af undervisningsmål
• Et fagdidaktikbegreb, der vægter samspillet mellem kommunikationsformer, roller (lærer- og elevroller) og positioneringer i klasserummet
• Principper for klasseledelse, både alment og i et fagdidaktisk perspektiv
• Struktur og tydelighed i klasserummet
• Brug af klasserummets fysiske rammer

Undervisnings- og arbejdsformer: Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer:
Veksler mellem oplæg, diskussion, øvelser og studieopgaver
Aktionslæringsmetoden understøtter transfer mellem uddannelse og praksis
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Pd-modulet er efteruddannelse, derfor betyder de studerendes praksis meget, og ved at inddrage deres erfaringer giver det mening og med ny teori kan praksis videreudvikles
Periode2017 → …