Faglig vejledning i skolen

Christensen, P. B. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Målet med modulet Faglig vejledning i skolen er, at den studerende har:
Viden
 om praksislæringsteori - herunder institutionskulturens betydning for læreprocesser
 om procesledelse, vejledningsteori og metoder
 om didaktiske kategorier og herunder evalueringsmetoder
Pædagogisk Diplomuddannelse (PD)
Modulvejledning
Faglig vejledning i skolen
University College Lillebælt
Videreuddannelse i Pædagogik og læring
Kompetenceudvikling og undervisningsmidler
- 3 -
Færdigheder
 kan begrunde, rammesætte, lede og evaluere kollegiale udviklingsprocesser
 har færdigheder i brug af forskellige vejledningsmetoder og procesværktøjer
 kan reflektere over iagttagelsespositioner og interaktionsprocesser i samarbejdet
Kompetencer
 kan målsætte, designe og evaluere procesforløb
 kan benytte forskellige tilgange og positioner i forhold til at lede og facilitere læreprocesser
 har kommunikative kompetencer i forhold til at etablere og facilitere et anerkendende og ud-fordrende læringsrum
 kan reflektere over og håndtere valg og etiske dilemmaer i samarbejdet
3. Det faglige indhold
Det faglige indhold er bygget op over følgende temaer:
 Teori om praksislæring og institutionskultur
 Procesledelse – positioner, tilgange og design af processer og heri teori og metode om kom-munikative tilgange
 Vejledningsteori og -metode
 Evalueringsteori og -metode
Undervisnings- og arbejdsformer: aktionslæring, casebeskrivelse, teori-praksis-refleksion, proces, underviseroplæg, studenteroplæg
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: at undervisningen skaber praksisudvikling gennem viden og refleksion fra pd-uddannelsen
Periode2017 → …

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge
  • Uddannelse, professioner og erhverv