Filosofi, Religion og Etik: Humanvidenskab

  • Anne Bolt Larsen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: At de studerende kan:
- Reflektere over menneskets livsanskuelse og kulturelle religiøse baggrund i relation til sygeplejerskens arbejde
- Reflektere over sygeplejefaglige fænomener i forhold til eksistentielle og etiske problemstillinger
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning
Gruppearbejde med udgangspunkt i cases og dokumentarudsendelser
Diskussion i plenum
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: I forelæsningsform introduceres de studerende for begreber og teorier inden for filosofi, religion og etik. Ud fra cases og dokumentarudsendelser skal de studerende identificere, reflektere over og diskutere teori og begreber i forhold til sygeplejepraksis og patient- og sygdomsforløb.
Periode2016 → …