Beskrivelse

Opgavens indhold: ”Flipped Classroom”- kompetenceforløb for Sygeplejerske Uddannelsen i Horsens og Silkeborg. Målet med forløbet er at generere viden om, hvordan digitalt medieret læring i form af flipped classroom kan understøtte og udvikle praksis i Sygeplejerskeuddannelsen. Der er fokus på, hvordan forskellige typer af teknologier (videoformater – og flipped learning‐design) kan indfri kravet om tidssvarende uddannelse og læring.
Mål for aftagers udbytte: Opkvalificering af it-didaktiske kompetencer.
Metodik og arbejdsform: Metoden bygger på teori om brugergenerede læreprocesser (Participatory Theory) – og vægten lægges vægt på fælles produktion, videndeling, feed back og erfaringsudveksling. Indholdet på de planlagte workshops er deltager-genererede og at der arbejdes med hverdagstemaer- og problemstillinger ud fra et ønske om praksisnær kompetenceudvikling, forankring og fastholdelse af viden og videndeling i organisationen.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Metoden er hensigtsmæssig, idet det er deltagerne, der skal opstille (individuelle eller teambaserede) it-didaktiske mål for forløbet – og at viden genereres i fællesskab med henblik på at fremme forskellige handlemuligheder og realiseringen af disse mål.
Periode1 sep. 20141 okt. 2018
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational