Fokus på matematik - Uddannelse af matematikvejledere på tværs af otte kommuner i Region Nord

  • Vivi Fog Wogensen (Konsulent)
  • Læborg, J. L. (Konsulent)
  • Holt, J. (Projektleder)
  • Britta Hilding Jeppesen (Konsulent)

Aktivitet: Rådgivning - typerEvalueringsopgave

Beskrivelse

I et fælles tværkommunalt kompetenceudviklingsprojekt for matematiklærere i folkeskolerne, arbejder otte kommuner i Region Nord sammen om at højne elevernes udbytte i matematik gennem en styrket vejlederkultur. Projektet er et uddannelsesprojekt med fælles fokus på at skabe stærke miljøer i matematik på skole, kommune og tværkommunalt niveau. Med udgangspunkt i skolernes behov for at sikre, at elevernes læringsudbytte i matematik øges, uddannes der gennem projektet matematikvejledere, således at alle folkeskoler i de otte nordjyske kommuner, har mindst én matematikvejleder med kompetencer til at vejlede og understøtte fagkollegaer. 
Projektet bygger på tre faser (før uddannelsens start, under uddannelse og efter endt uddannelse), som Evaluering & Metode ved UCN act2learn evaluerer. Der laves løbende statusrapporter til A.P Møllerfonden, og slutteligt laves en samlet evalueringsrapport i 2018.
Periode20152018
Sted for afholdelseUCN act2learn Pædagogik og Læring

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Matematikvejleder