Forandringsledelse: Valgmodul

Hansen, L. F. (Underviser), Charlotte Jørgensen (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål:
  Viden og forståelse
  Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:
  •Teorier og modeller om forandrings- og udviklingsprocesser i et ledelsesmæssigt perspektiv.

  Færdigheder
  Det er målet at den studerende har opnået færdigheder til:
  •Refleksivt kunne vurdere teoretiske modeller om forandringsledelse i forhold til problemstilling fra praksis samt begrunde og udvælge relevant løsningsmodel/-teori hertil.
  •At kunne formidle den forandringsledelsesmæssige problemstilling til medledere, medarbejdere og andre interessenter.

  Kompetencer
  Det er målet, at den studerende kan:
  •Selvstændigt indgå i faglige, tværfaglige og tværgående samarbejde om gennemførelse af forandringsprocesser i egen organisation.


  Undervisnings- og arbejdsformer: Tilrettelæggelse
  Forløbet består af 4 uddannelsesdage med i alt 24 lektioner samt studieaktiviteter som forberedelse, øvelser og refleksion. Forløbet afsluttes med skrivning af et essay/refleksionsopgave, der afleveres til bedømmelse. Der tilbydes vejledning til udarbejdelse af essayet/refleksionsopgaven.

  Uddannelsesdagene tilrettelægges med oplæg fra underviser, refleksion, holddiskussioner, gruppedrøftelser, cases mv. Inddragelse af problemstillinger fra egen praksis er en vigtig del af forløbet.
  Der lægges op til, at den studerende mellem uddannelsesdagene arbejder på egen hånd med læsning, forberedelse, refleksion og stillingtagen.

  Ved modulstart inddeles de studerende i studiegrupper med mulighed for at samarbejde om modulets centrale temaer i forhold til egen praksis og den skriftlige prøve både på og mellem uddannelsesdagene.

  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Begrundelsen for valget af undervisnings- og arbejdsformer er at skærpe fokus på læring for de studerende ved at koble deres egne cases, udfordringer og gode erfaringer med de teoretiske perspektiver vice versa
  Periode2017 → …

  Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation