Fordybelse i ergoterapeutiske teorier og modeller: Valgfag - 4 uger

Lange, I. (Underviser), Nielsen, K. T. (Underviser), Tine Bieber Kirkegaard Lunn (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Beskrive, diskutere og anvende praksis-, udviklings og forskningsbaseret viden.
Diskutere og forholde sig kritisk til samfundsudviklingens betydning for ergoterapeutiske professionsfærdigheder, professionsudøvelse og professionsudvikling.
Beherske relevante strategier og metoder i relation til valgfagets indhold
Undervisnings- og arbejdsformer: Tilrettelagt som delvist selvstudie på baggrubd af teoretiske oplæg og arbejdsspørgsmål samt løbende vejledning både face to face, elektronisk i diskussionsfora mv.
Afsluttes med paneldiskussion på baggrund af studerendes bearbejdning af arbejdsspørgsmål samt reflektion over egen læring, på baggrund af erfaringer fra klinisk undervisning
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Valgfaget ligger sidst i uddannelsen og det forventes, at de studerende kan arbejde meget selvstændigt med at tilegne sig viden, med støtte i form af vejledning.
Periode2013 → …