Forskning og udvikling i sygeplejerskeuddannelsen: Evidens og udvikling af kliniske retningslinjer

Bagger, B. (Underviser), Karen Margrethe Maglekær (Underviser), Geert-Jørgensen, J. K. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Dette valgmodul skal ses som et led i en styrkelse af sygeplejeprofessionen og niveauet i sygeplejestuderendes forsknings og udviklingskompetencer.
Undervisnings- og arbejdsformer: I undervisningsoplæg tages afsæt i kliniske retningslinjers relevans for sygeplejepraksis. Arbejdes med både analysemodeller og modeller for udarbejdelse af en klinisk retningslinje. Øvelser gennemføres i formulering af fokuserede spørgsmål, indhentning, analyse og vurdering af relevant videnskabelig litteratur. Der arbejdes med analyse og fortolkning af litteratur og introduceres til kritisk læsning af undersøgelser, som baserer sig på både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Inden for sundhedsvæsenet er evidensbasering af klinisk praksis blevet en etableret del af hverdagen. Det er et krav, at metoder skal være dokumenterede og effektive og kravene til sundhedspersonalets kompetencer og indsatser øges. I stigende omfang foregår forskning og udvikling inden for både det medicinske område som indenfor sygeplejeområdet og det er et krav fra samfundet, at forskningens resultater skal udnyttes bedre. I et sundhedsvæsen med en høj kvalitetsstandard skal behandlings- og plejevirksomheden baseres på videnskab og velfunderet erfaring og tilgængelige vidensoversigter skal systematisk benyttes. Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i kvalitetsudvikling, og der stilles i stigende grad krav til sygeplejerskers indsigt i metoder til udarbejdelse og vurdering af kliniske retningslinjer.


Periode2013 → …