Forskningsetik: På modul 9 på sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Beskrive, analysere, fortolke og kritisk reflektere over historiske og nutidige dilemmaer i forskningsetikken. Skabe overblik over væsentlige teorier, principper, værdier og mål i forskningsetikken.
Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsning og diskussion, små gruppearbejder
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Forståelsen for de udvalgte teorier, principper og værdier - og mulige spændinger mellem dem - fordrer refleksion på højt niveau. Refleksionen finder bedst sted i dialogen mellem medstuderende - guidet af underviser.
Periode2016 → …