Beskrivelse

Forskningsnetværket er et tværfagligt, åbent netværk for alle interesserede forskere.

Der stræbes efter at holde Forskerdag i Palliation en gang om året.
Netværket er et forum, hvor man kan udveksle forskningsfaglige ideer og erfaringer samt inspirere og vejlede hinanden og kommende forskere inden for det palliative område. Desuden er den mere langsigtede plan at opstarte større multicentre- og nationale projekter og i det hele taget at sætte mere fokus på forskning i palliation i Danmark.


Netværkets tilhørsforhold: DMCG-PAL (Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe — for Palliativ Indsats)
Periode2015 → …
Sted for afholdelseForskningsnetværket i Palliation