FoU projekt

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Den forberedende grunduddannelse (FGU) - startede 1. august 2019.

FGU erstatter en række af de tidligere forberedende tilbud, f.eks. produktionskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) for unge under 25 år.
Den nye uddannelse er således tænkt som et tilbud til unge under 25 år, der har brug for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller til at få et arbejde.
Uddannelsen tager udgangspunkt i produktionskolernes særlige pædagogik kombineret med de almenfaglige elementer fra VUC.
Vi ønsker ikke i dette projekt at undersøge bredden og diversiteten af alle de unge, som gemmer sig bag den meget brede målgruppe i forhold til FGU’en.
Forskningsprojektet sigter mod at undersøge hvem de unge, der visiteres og enten ikke møder op eller hurtigt falder ud af Den Forberedende Grunduddannelse, er.
Periode1 jan. 202031 dec. 2021

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Uddannelse, professioner og erhverv