Fra kompetencemål til elevernes selvvalgte problemstilling og de lærerstillede spørgsmål

Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

Beskrivelse

Opgavens indhold: Kursusbeskrivelsen:
Fra kompetencemål til elevernes selvvalgte problemstilling og de lærerstillede spørgsmål.
Fra delemne til udarbejdelse af problemstillingen til de lærerstillede spørgsmål i historie og samfundsfag
Kurset vil forsøge at give læreren nogle redskaber til i den daglige undervisning i historie og samfundsfag, så læreren bliver klædt på til at kunne hjælpe eleverne til at tænke i delemner og udarbejde problemstillinger.
Kurset vil vise nogle eksempler på hvordan man helt konkret kan gå fra delemnet til opbygning af en problemstilling og derefter belyse den med kilder, der har forskellige synsvinkler
Desuden vil kurset have fokus på de lærerstillede spørgsmål
Indholdet vil være en vekselvirkning mellem faglige oplæg og deltagernes medvirken.
Mål for aftagers udbytte: Målet var at klæde lærerne på i den daglige undervisning omkring det at arbejde med delemner og udarbejde problemstillinger i historie og samfundsfag.
Metodik og arbejdsform: Oplæg og øvelser.
Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: Oplæggene skulle formidle viden og inspiration til lærerne. Øvelserne tog udgangspunkt i de udfordringer, som lærerne i forbindelse med den nye prøve står over for i den daglige undervisning i historie og samfundsfag.
Periode2 feb. 2017
Arbejd forUkendt ekstern organisation, Danmark
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Kilder