Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen - en vision for Professionshøjskolebibliotekerne

  Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

  Beskrivelse

  Hensigten er at få et bredere perspektiv på opfattelse af bibliotekets rolle og virke indenfor rammerne af en professionshøjskole og belyse, hvor bibliotek og uddannelse er på vej hen. Der er taget afsæt i allerede igangværende visions- og strategiprojekter på professionshøj-skolerne. Det har vist sig vigtigt, at vi arbejder sammen i sektoren, hvis vi skal udnytte synergier og få den nødvendige fælles innovationskraft.
  Vi ser derfor denne konference som det væsentligste input til en ny fælles rammer for visioner. Hvor vi i fællesskab kan arbejde med udfordringerne og komme med ideer til fremtidens opgaver, roller og kompetencer.
  Målet er at der bliver beskrevet visioner/scenarier for professionshøjskolebibliotekerne. Disse kan danne udgangpunkt for at beskrive cases omkring nye ydelser samt indhold og form for kompetenceudvikling i forhold til ydelserne. Alt dette vil danne baggrund for det konkrete visionsarbejde, der eterfølgende kommer til at foregå lokalt.
  Hensigten med konferencen er at få et bredere perspektiv på opfattelse af bibliotekets rolle og virke indenfor rammerne af en professionshøjskole. Konferencen skal også belyse, hvilke udviklingsspor, bibliotek og uddannelse bevæger sig ud af med afsæt i allerede igangværende visions- og strategiprojekter på de enkelte professionshøjskoler.
  Vi ser derfor denne konference som et væsentligt input til en ny fælles rammer for visioner om PHS bibliotekerne år 2020. I fællesskab skal vi arbejde med udfordringerne og komme med ideer til fremtidens roller, opgaver, ydelser, indhold og form for kompetencer. Alt dette vil danne baggrund for det konkrete visionsarbejde, der efterfølgende vil komme til at foregå lokalt.
  Periode2 maj 2012
  BegivenhedstypeKonference
  PlaceringHorsens, Danmark