FVU-læselærer: Fvu-læselærer

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende
  •kan trinplacere, planlægge, gennemføre og evaluere FVU læsning (Forberedende Voksenunder¬vis¬¬ning) for den enkelte deltager og/eller kursistgruppe på baggrund af afdækning af skrift¬sprog¬lige forudsætninger og færdigheder samt identificerede undervisningsbehov
  •kan reflektere didaktisk over samspillet mellem deltagerforudsætninger, rammefaktorer, valg af lære¬pro¬cesser og under¬visningsindhold samt forskellige evalueringsmåder i FVU læsning
  •kan differentiere undervisningstilrettelæggelse, -gennemførsel og evaluering ud fra kursist- og hold¬specifikke deltagerforudsætninger, herunder i et dansk-som-andetsprog-perspektiv
  •kan inddrage opdateret forskningsbaseret viden om skriftsprogsundervisning i planlægningen og gennemførslen af FVU-forløb i læsning
  •kan analysere, vurdere, tilpasse og udvikle læremidler og tekster til en specifik FVU-kontekst
  •kan begrunde og inddrage it-læremidler og/eller læse- og skriveteknologi
  •kan udvikle FVU-praksis, herunder indgå i kollegialt og institutionelt udviklingssamarbejde med relevante fagpersoner i og omkring FVU-praksis
  •har indsigt i lov- og vejledningsgrundlaget FVU, herunder om visitationsrammen og forskellige tilrettelæggelsesformer.

  Undervisnings- og arbejdsformer: Oplæg, fremlæggelser, aktiviteter, øvelser, dialog og diskussion.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Fremme refleksion over praksis med afsæt i teori. Praktik er ikke knyttet til uddannelsen.
  Periode2017 → …

  Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • stavning