FVU læselærer: Modul 4 i PD i Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne

Olsen, M. H. (Underviser)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende
  * har indsigt i FVU-systemet.
  * kan planlægge, gennemføre og evaluere FVU-læse- og skriveundervisning for
  den enkelte FVU deltager og/eller gruppe på baggrund af FVU-afdækning og trinplacering.
  * kan reflektere over voksenlæring, didaktik, metoder og læremidler i FVUundervisning, herunder inddragelse af læse- og skriveteknologi.
  * kan udvikle FVU-praksis samt indgå i samarbejde med relevante fagpersoner
  i relation til FVU-undervisning.
  Undervisnings- og arbejdsformer: forelæsning, workshops, refleksionsøvelser, indsamling og analyse af egen empiri, selvstudiedage med bundne opgaver
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: - se læringsmål
  Periode2014 → …