Gamle mennesker i sygehusvæsnet

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

Beskrivelse

I foredraget vil jeg i tråd med dettes års tema for gerontologiske konference komme ind på, hvordan sygehusvæsenet kan indrettes, så det i langt højere grad understøtter de gamle menneskers styrker, udfordringer og behov, og dermed forebygger, at de gamles sygdomsforløb løber løbsk i den forkerte retning i form af yderligere forværring og eventuel genindlæggelse.
Foredraget vil tage afsæt i min nylig forsvaret ph.d.-afhandling ”Det er ikke vores patient! - en kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb med Holbæk Sygehus som eksempel”, hvor jeg, baseret på feltobservationer, interview og dokumentanalyse, har udforsket 13 gamle menneskers indlæggelsesforløb.
Formålet med afhandlingen har været dels at afdække, hvorfor det er kommet dertil, at sygehusvæsenets indretning synes at udgøre en udfordring for særligt gamle mennesker. Dels at skabe ny viden, der kan bidrage i praksisudviklingen af sygehusvæsenets indretning, så den i højere grad tilgodeser og understøtter de gamles særlige vilkår, udfordringer og behov.
Afhandlingen konkluderer, at sygehusvæsenets indretning har udviklet sig på en måde, som gør, at de gamle mennesker i mødet med indretningen og de sundhedsprofessionelle bliver specialeløse, interesseløse og historieløse, hvilket ikke synes at harmonere med de gamles særlige udfordringer og behov i den forbindelse.
Afhandlingen kommer samtidig med perspektiver, som bidrager til den aktuelle diskussion om, hvordan sundheds- og sygehusvæsenet kan indrettes i fremtiden.
Periode31 okt. 2019
BegivenhedstitelNationale konference 2019 - Dansk Gerontologisk Selskab: Kan man forebygge alderdommen?
BegivenhedstypeKonference
Grad af anerkendelseNational

Emneord

  • ældre
  • interview
  • forskning
  • kvalitativ metode
  • feltarbejde
  • patienter