Generelle indlæringsvanskeligheder, modul under PD Specialpædagogik: Projekt transformativ læring på PD moduler

 • Claes Solborg pedersen (Underviser)
 • Mundt, I. M. (Underviser)
 • Poula Helth (Vejleder)

  Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

  Beskrivelse

  Læringsmål: Den studerende
  - har viden om kognitiv udvikling og læringsforudsætninger
  - har viden om årsager til komplicerede forudsætninger for deltagelse i sociale sammenhænge, udviklings- og læringsforløb
  kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere trivsel og læring i relation til mennesker med komplicerede forudsætninger for læring og deltagelse i sociale sammenhænge
  - kan indgå i samarbejde om læringsdifferentieret indsats omkring den enkelte i relation til komplicerede forudsætninger for læring og deltagelse i sociale sammenhænge
  Studieordning for PF specialpædagogik 2013
  Undervisnings- og arbejdsformer: Der arbejdes med faste refleksions grupper, der starter hver undervisningsgang med at dele deres refleksioner over, hvorledes citater fra teori-delen peger ind på deres egen praksis. der samles sammen på disse refleksioner fælles, således at alle får del i hvordan teoridelen kan belyse og kvalificere, eller perspektivere egene praksis.
  Der arbejdes igennem hele modulet i disse grupper, diskussioner og øvelser og opgaver, dvs man skifter ikke øvelsesgrupper undervejs, hvilket skal illustrere teamdannelser id en virkelige verden.
  desuden er der traditionelle oplæg, rollespil, afprøvninger i egen praksis, undersøgelser af egen praksis.
  Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: I dette Modul arbejdes indgående på at styrke det sidste mål i Studieordningen, "kan indgå i samarbejde, hvilket bla.a peger henimod den fremtidige konsekvens af Skolereformen, at lærere og pædagoger skal indgår i tættere samarbejde end forventet hidtil, samt at styrke inddragelsen og den bevidste kobling af teoristof og egen praksis, således at egen praksis udvikler sig i takt med at der indhentes ny viden.
  Periode2014 → …

  Emneord

  • diplomuddannelser
  • Diplomdidaktik