Gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Læringsmål
Den studerende
• har en grundlæggende viden om forudsætningerne for udvikling og trivsel; herunder udvikling af eksekutive funktioner, opmærksomhedsfunktioner og social-kognitive funktioner
• har viden om forskellige former for og årsager til udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser
• kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser i et kompenserende og innovativt perspektiv
• kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med udviklingsforstyrrelser.

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisning, vejledning og bedømmelse
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: Vejledende arbejdsformer på Pædagogisk Diplomudannelse
Periode2012 → …