Gennemgribende udviklingsforstyrrelser: Specialpædagogisk Diplom

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Ifølge de pædagogiske diplomuddannelsers fælles studieordning er målet med modulet Gennemgribende udviklingsforstyrrelser, at den studerende
- har en grundlæggende viden om forudsætningerne for udvikling og trivsel; herunder udvikling af eksekutive funktioner, opmærksomhedsfunktioner og socialkognitive funktioner
- har viden om forskellige former for og årsager til udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme-spektrum-forstyrrelser
- kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser i et kompenserende og innovativt perspektiv
- kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med udvik-lingsforstyrrelser
Undervisnings- og arbejdsformer: -
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: -
Periode2017 → …