Gentænk Kulturjournalistik (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlem af nationalt netværk

Beskrivelse

Kulturjournalistik, kulturkritik og kulturel selvrefleksion er et uomgængeligt vilkår for samfundsmæssig udvikling. Sådan har det været siden det moderne Europas fødsel, og sådan vil det også være i fremtiden. Den europæiske kultur er kendetegnet ved en vedvarende stræben fremad og holder sig levende og vital ved hele tiden at gentænke sig selv og vedvarende genoverveje, hvordan der kan skabes stadigt bedre vilkår for oplysning, demokratisk deltagelse og borgerengagement.

Men det europæiske projekt er under pres i disse år – både indefra og udefra. De europæiske lande har mere end nogensinde brug for at overveje, hvad der binder sammen og adskiller på tværs af landegrænser. I denne proces er der uden tvivl brug for en vedkommende kulturjournalistik som medium for kvalificeret refleksion og diskussion. En kulturjournalistik, der er demokratisk og mangfoldig og formår at engagere et bredt udsnit af borgerne.

Spørgsmålet er imidlertid, hvilket format denne kulturjournalistik kan og skal have i en tid, hvor de hurtige meninger og umiddelbare mavefornemmelser præger den offentlige debat, mens de kvalificerede diskussioner ofte foregår i lukkede, relativt afgrænsede fora på enten de sociale medier eller analoge medier med en stærkt begrænset brugerflade?

Den digitale medierevolution har skabt et fragmenteret mediebillede, men hvordan undgår vi at denne fragmentering fører til samfundets fragmentering, til enklaver af borgere, der ikke taler sammen og måske ikke engang deler de samme værdier?

Projektet Gentænk Kulturjournalistik vil i en progressiv bevægelse fra et lokalt-regionalt niveau til et nationalt og europæisk skabe et manifest for fremtidens kulturjournalistik; en journalistik, der kan sikre dialog og engagement. Det skal ske i samarbejde med de skarpeste kulturformidlere fra regionen og resten af landet.


Initiativtager

Projektet arrangeres af Region Midtjylland, Aarhus 2017, Have Kommunikation og Aarhus Teater. Det vil blive afviklet i tæt samarbejde med en række andre partnere i regionen.

Med projektet Gentænk Kulturjournalistik ønsker projektarrangørgruppen at bidrage til at sikre, at kunsten og kulturen er stærkt forankret i borgernes hverdag og også i fremtiden udgør en væsentlig stemme i den løbende gentænkning af samfundet.

Kulturinstitutioner i hele Europa er dybt afhængige af den gode, oplysende og engagerende kulturformidling. Den er afgørende for at kvalificere og formidle deres virke til den brede offentlighed. Uden vedkommende formidling, begrænses kulturinstitutionernes rækkevidde, og det kulturpolitiske ønske om at engagere en stor del af samfundets borgere i det kulturelle liv og den kulturelle udvikling får svære vilkår.

I 2017 vil Aarhus og Region Midtjylland for et år være Europas kulturelle centrum, og som en naturlig del af den kulturelle udvikling, der vil finde sted i regi af kulturhovedstaden, bør der etableres et projekt, der gentænker kulturjournalistikken.


Oplægsholder og værtsskab ved det afsluttende møde.

Netværkets tilhørsforhold: Region Midt, Aarhus 2017, Aarhus Teater, Have Kommunikation
Periode9 maj 201627 aug. 2016
Sted for afholdelseGentænk Kulturjournalistik