Heidi Funder: Skriftlighed i historie - Odense Katedralskole

Nikolaj Petersen (Projektleder), Heidi Funder (Konsulent)

  Aktivitet: Rådgivning - typerKursusvirksomhed

  Beskrivelse

  Opgavens indhold: Efteruddannelse i historiefaggrupper
  Mål for aftagers udbytte: Kurset vil, med udgangspunkt i de seneste fem års erfaringer med implementering af skriftlighed fra felten, herunder aktiv inddragelse af tidligere kursusdeltagere og andre pionerer i form af evaluering af deres erfaringer, kortlægge fagets aktuelle brug af skriftlighed, samt anskueliggøre dets fremtidige behov. Med udgangspunkt i jeres faggruppes ønsker og behov!

  Formålet med kurset er at etablere et forum for skriftlighed i historie, hvor kolleger kan videndele og videreudvikle procedurer for skriftlig progression i faget – et forum, hvor kolleger kan diskutere og evt. formulere en konsensus om fremtidige betydning for vores fag. Dette forum er synligt, lokalt og anvendelsesorienteret.

  Det vil både i indsamlingen af jeres erfaringer, samt i vurderingen af skriftlighedens fremtidige rammer være hensigten at dække bredt. Dvs. alt inkluderes fra notatteknik til SRP, fra brainstorm til artikler, fra håndskreven hurtigskrivning til diverse digitale redskaber, herunder procesredskaber og sociale medier. Det er hensigten at komme omkring det hele, fra proces til produkt, og sammen med deltagerne diskutere og vurdere, hvad virker og hvad virker ikke. I forlængelse heraf fastholdes deltagerne på et produktkrav tilpasset jeres lokale omstændigheder fx en progressionsplan eller x antal øvelser, der understøtter præcis de ønskede færdigheder eller behov.
  Metodik og arbejdsform: Arbejdsformen i workshoppen vil veksle mellem oplæg og konkrete øvelser med elevegnede problemstillinger og materialer, som deltagerne selv vil kunne tage med ”hjem” i egen undervisning og anvende i konkrete undervisningsforløb.

  Faggruppen aftaler, hvilke indsatser deltagerne vil sætte i søen i forlængelse af workshoppen, og forpligter sig til at vidensdele de indhøstede erfaringer. Formidlingsformen i denne vidensdeling er valgfri.
  Begrundelse for valg af metodik og arbejdsform: I workshoppen er der fokus på, at deltagerne får forståelse fra den konkrete historiedidaktiske område. For at skabe medejerskab og kreativ energi gives deltagerne stor valgfrihed med hensyn til, hvordan de vil implementere de nye indsigter i deres egen praksis og videreformidle erfaringer.
  Periode25 feb. 2016 → …
  Arbejd forUkendt ekstern organisation
  Grad af anerkendelseNational