Hvad er effekten af relationen mellem underviser og sygeplejestuderende i forhold til at øge den studerendes studiekompetencer i lektioner, der ikke har direkte deltagelse af en underviser?

  • Jette Rasmussen (Ekspert)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Undersøgelser blandt studerende på danske Professionshøjskoler fra 2010 og 2013 viser, at 72 % af de deltagende studerende brugte under 36 timer om ugen på studiet, 17 % brugte 1-15 timer/uge. Dette uudnyttede potentiale for mere læring bekræftes af såvel undervisere som de studerende selv (Udvalg for Kvalitet og Relevans i & de Videregående Uddannelser u. å.). De peger samstemmende på, at de studerende ikke udfordres til at bruge den anbefalede tid på uddannelsen og således ikke får udnyttet deres læringspotentiale fuldt ud. Der er altså grund til at diskutere temaet studieintensitet, forstået som både kvantiteten og kvaliteten af de timer de studerende bruger på deres studie. Tilegnelse af professionskompetencer fordrer langt mere end deltagelse i selve undervisningen. Vil den større grad af selvstændigt arbejde skabe en distance mellem studerende og underviser, eller vil der opstå tættere og mere symmetriske samspil i relationen mellem studerende og underviser med læring til følge, når der i højere grad arbejdes samskabende..? Og hvilken effekt kan denne relation have på udvikling af studerendes studie-intensitet og -kompetencer, så de studerende ser værdien af og mulighed for at øge egne læringsudbytter i alle kategorier af Studieaktivitetsmodellen?
Periode20 dec. 2018