Hvad er evidensen for at fordomme påvirker den smertebehandling, der tilbydes patienter med etnisk minoritetsbagrund i sundhedsvæsenet?

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

Sundhedsprofessionelle skal vurdere og behandle smerter ud fra et fagligt skøn, der er baseret på objektiv viden, symptomer, erfaringer og informationer fra patienten og evt. pårørende.
Erfaringer fra Indvandrermedicinsk klinik i Odense og få danske antropologiske studier viser, at smerter i nogen grad italesættes ud fra sundhedsprofessionelles egne holdninger og fordomme, som kan være fyldt med stereotyper, myter og misforståelser – ofte fra deres erfaringer med en bestemt patientgruppe. Et større studie fra USA viser, at der er en reel og signifikant risiko for, at patienter med minoritetsbaggrund under- eller overbehandles for deres smerter sammenlignet med majoritetsbefolkningen i USA.
Med baggrund i ovenstående undersøger denne CAT om der findes lignende studier i Danmark eller sammenlignelige lande, som underbygger eller afviser fundene i det amerikanske review og om man ud fra dette kan sige noget om fordommes indflydelse på smertebehandling i et kvalitativt perspektiv.
Periode1 okt. 2019

Emneord

  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • smertebehandling