Hverdagslivet i skolen i fokus for tværprofessionelt samarbejde

Schwartz, I. (Oplægsholder), Mardahl-Hansen, T. (Oplægsholder)

Aktivitet: Tale eller præsentation - typerForedrag eller oplæg

Beskrivelse

Hverdagslivet i skolen i fokus for tværprofessionelt samarbejde
I det 3-årige forskningsprojekt ’Samarbejde om læringsfællesskaber’ har vi undersøgt empirisk, hvordan specialviden og –ressourcer når frem til lærere og pædagoger i deres daglige virke i skolen og får betydning for elevers deltagelse i skolens læringsfællesskaber. Læringsfællesskaber forstået som den praksis lærere, pædagoger, forældre og elever skaber sammen i hverdagen i relation til den mangfoldighed af sociale og faglige opgaver og aktiviteter, der kendetegner skolen som en særlig samfundsmæssig kontekst for børns udvikling.
Projektet har bidraget med viden om samarbejdsprocesser og betingelser, der udgør barrierer for, at det pædagogiske arbejde med at udvikle læringsfællesskaber i skolen kan blive et centralt fokus i tværprofessionelt samarbejde. Forskningsmaterialet giver viden om, hvor der er barrierer og hvordan de kan overskrides, når de rette betingelser er til rådighed. På konferencen vil vi præsentere analyser af empiri fra projektet. I oplægget ’Problemers sociale udviklingshistorie, bidrager Ida Schwartz til en konceptualisering af, hvordan vi kan forstå, at problemer i skolen over tid mystificeres og individualiseres, hvilket kan betyde, at skolen som kontekst forsvinder ud af forståelser af og samarbejde om vanskeligheder i skolen. Tilde Mardahl-Hansen viser modsat i sit oplæg ’Muligheders sociale udviklingshistorie’, hvordan inklusions- og undervisningsopgaven kan forstås i sammenhæng og udgøre en fælles sag i tværprofessionelt samarbejde. Tilde Mardahl-Hansens bidrag tager udgangspunkt i, hvordan der kan skabes nyt håb og praksis for samarbejde mellem skolens parter over tid i situationer og forløb, hvor afmagt og gensidige opgivelser tidligere har præget samspillet. Med et praksisteoretisk og kritisk psykologisk afsæt udfordres traditionelle forståelser af tværprofessionelt samarbejde som bedre og mere viden – og arbejdsdeling. Der peges på betydningen af at skabe gode betingelser for et samarbejde om at udvikle fælles engagement og ansvar i relation til hverdagslivets opgaver og sociale processer.
Vi ønsker at præsentere følgende oplæg i sammenhæng:
Oplæg 1: Problemers sociale udviklingshistorie
v/ Ida Schwartz, cand. psych., Ph.D., og docent, ’Inklusion og hverdagsliv’, Anvendt Velfærdsforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Mail: idsc@ucl.dk
Oplæg 2: Muligheders sociale udviklingshistorie - inklusion set i et almenpædagogisk perspektiv
v/ Tilde Mardahl-Hansen, cand. comm., Ph.D., ’Inklusion og hverdagsliv’, Anvendt Velfærdsforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Mail: tima1@ucl.dk
Periode24 okt. 2019
BegivenhedstitelNUBU forskertræf: null
BegivenhedstypeKonference
PlaceringVejle, Danmark
Grad af anerkendelseNational