Hvilken effekt har en struktureret anvendelse af EORTC QLQ-C30 skema som screeningsredskab ift. at måle livskvaliteten med inddragelse af patienter med lungecancer i den palliative indsats?

Mahler, P. R. (Ekspert)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

I den palliative indsats anvendes et EORTC QLQ-C30 screeningsskema ift. vurdering af kræftpatientens livskvalitet løbende i sygdomsforløbet. Skemaet er internationalt valideret og evidensbaseret. Spørgsmålet er, hvor effektivt screeningsredskabet er ift. at måle patientens livskvalitet i sygdomsforløbet? Og kan et øget fokus og struktureret screening af livskvalitet betyde noget for patientens oplevelse af livskvalitet i det palliative sygdomsforløb set ift. fysiske og psykosociale problemer?
Der findes ved bloksøgning to kvantitative forskningsartikler, som bliver analyseret.
Konklusionen er, at begge studier kan svare på det kliniske spørgsmål, idet begge har fokus på screening af livskvalitet ud fra EORTC QLQ-C30 skema og med inddragelse af patienter med lungecancer i den palliative indsats.
Anbefaling til praksis: Det kan overvejes, at en struktureret anvendelse af screeningsredskabet EORTC QLQ-C30 kan være effektivt ift. at måle livskvaliteten hos palliative patienter.
Periode25 apr. 2019