Hvordan kan lederuddannelse bidrage til forebyggelse af stress?

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

Beskrivelse

Stress er et massivt samfundsmæssigt problem. Hver eneste dag er 35.000 danskere sygemeldt med stressrelaterede symptomer. Lederne har i denne sammenhæng en dobbeltrolle; dels deres egen risiko for stress og medarbejdernes risiko for stress. På lederuddannelser møder vi årligt rigtig mange ledere. Derfor er det et oplagt sted at arbejde med hvordan ledelse kan bidrage til at forebygge stress hos medarbejderne. Derudover er lederuddannelserne også en god ramme at drøfte stressforebyggelse og –håndtering hos lederne, men på denne konference fokuserer vi på, hvordan lederne gennem deres ledelse forebygger og håndterer stressproblematikken hos deres medarbejdere.
Ambitionen er at få fat så tidligt, at vi kan forebygge at stress overhovedet bliver et problem. For at det kan ske er det nødvendigt at adressere både de organisatoriske og strukturelle betingelser for at forebygge og samtidig medvirke til at reducere den udbredte grad af individualisering af stress-problematikken
Periode10 mar. 2017
BegivenhedstypeKonference
PlaceringKøbenhavn, Danmark

Emneord

  • ledelse
  • stress
  • arbejdsmiljø