Hvordan kan teknologiske redskaber målrettet planlægning af opgaver eller aktiviteter påvirke den daglige livsførelse hos borgere med en demens sygdom der bor i eget hjem?

Thomsen, A. (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperAndet

Beskrivelse

I denne CAT anvendes der to artikler til at besvare det kliniske spørgsmål. Med baggrund i disse kan det udledes, at der er en tendens til, at teknologiske hjælpemidler kan have en positiv effekt på den daglige livsførelse hos demente borgere, der bor i eget hjem. Studierne er dog for små til at resultaterne kan anvendes generaliserende, og der er således brug for mere forskning inden for området. Imidlertid kan det dog udledes fra studierne, at det på trods af manglende definitive konklusioner, kan anbefales at tilbyde borgere med demens, der bor i eget hjem, brug af teknologiske hjælpemidler som et middel til at fastholde den daglige livsførelse.
Periode30 jan. 2021