I skoven skulle være gilde: Kanon i indskolingen

  • Dorthe Hartvig Eriksen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig
 udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk
 fremlægge, referere, fortælle og dramatisere
 give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner
 lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet
 skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål
 udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst
kende forskellen mellem hverdagssprog og kunstnerisk sprog
udtrykke en begyndende forståelse for samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation
kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion og kunne tale med om genre og hovedindhold
kende enkle sproglige virkemidler
kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg
forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier
vide, at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster

Undervisnings- og arbejdsformer: fælles klasseundervisning - individuelt- og gruppearbejde
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: I den didaktiske tilrettelæggelse af forløbet fokus på relevant tilrettelæggelse af undervisningsform.
Periode2016 → …
Sted for afholdelseDansklærerforeningens Forlag; Liv i Skolen; Børn og Bøger, Danmark

Emneord

  • danskundervisning
  • indskoling