Idræt: linjefag

Sune Ib Schou Pedersen (Underviser)

Aktivitet: Andre aktivitetstyperUndervisningsforløb

Beskrivelse

Læringsmål: Idrætsfaget i læreruddannelsen skal give den studerende kompetence til at begrunde, planlægge, gennemføre og
evaluere samt udvikle en alsidig undervisning i folkeskolen, der giver glæde og lyst til at fastholde gode, livslange
idrætsvaner og fremmer almen sundhed i et dannelsesmæssigt perspektiv.
Undervisnings- og arbejdsformer: .
Begrundelse for valg af undervisnings- og arbejdsformer: .
Periode2014 → …