Idræt og bevægelse for alle

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

Beskrivelse

Indeholder idrætsaktiviteter og bevægelseslege nogle særlige potentialer for at inkludere alle, eller forholder det sig sådan, at nogen børn i særlig grad risikerer at blive ekskluderet i idræt og bevægelse? Skoler og daginstitutioner står i hverdagen overfor en udfordring om at integrere og inkludere en mere og mere forskelligartet børnegruppe.
Lærere og pædagoger skal kunne igangsætte idrætsaktiviteter og bevægelseslege der kan rumme børn med både få og mange bevægelseserfaringer, er overvægtige eller på anden vis er usikre overfor idræt og bevægelse. Ligeledes skal børn med anden kulturel baggrund, fysiske handicaps eller adfærdsmæssige diagnoser alle kunne have et udbytte af og føle sig som en ligeværdig del af gruppen, når de deltager i idræt og bevægelse. Men hvordan rummer vi alle i aktiviteter med idræt og bevægelse?
Nogle af disse udfordringer er gamle og velkendte, mens andre er nyere. Aktualiteten er blot forøget på grund af stigende krav om inklusion i dagtigbud samt indførelsen af ’den rummelige skole’. Samtidig har ny viden om fysisk aktivitet og sundhed samt indførelsen af skolereformen endvidere betydet, at idræts- og bevægelsesaktiviteter fylder mere i hverdagen.
Målet med konferencen er, at fremlægge den nyeste viden og komme med konkrete forslag til, hvordan man kan arbejde med idræt og bevægelse for alle i daginstitutioner og skoler. Konferencen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske workshops der på forskellig vis tematiserer udfordringen med at skabe idræt og bevægelse for alle. Konferencen henvender sig til lærere, pædagoger, undervisere og andre der arbejder med børn og unge.
Periode17 nov. 2016
BegivenhedstypeKonference