Idræts- og bevægelseskonference om vilde og farlige lege

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangement af en begivenhed - typerKonference

Beskrivelse

Der bliver fra mange forskellige sider arbejdet på at integrere mere bevægelse i børns hverdagsliv. De pædagogiske læreplaner beskriver, hvorledes krop og bevægelse skal integreres i de pædagogiske tilbud i daginstitutioner og senest har folkeskolereformen sat motion og bevægelse på dagsordenen.
Alsidige kropslige udfordringer kan bidrage med glæde, sundhed, læring, kultur, kreativitet og medbestemmelse. Men i takt med at en stigende del af børns bevægelse og fysiske aktivitet foregår i institutioner, skoler og idrætsforeninger er der også en risiko for en øget instrumentalisering, hvor bevægelseslege i stigende grad igangsættes og styres af voksne. Voksnes rationelle ideer om sundhed, læring og præstation står i den sammenhæng i høj kurs – hos de voksne.
Tilsvarende kan der også konstateres en tendens hvor bevægelsesfaciliteter og aktiviteter planlægges efter alverdens sikkerhedsforskrifter. Spørgsmålet er imidlertid om vi er ved at have fjernet den modstand og de udfordringer i børns hverdagsliv som er nødvendige for at de kan udvikle sig kropsligt, socialt og mentalt.
Konferencen kredser om, hvordan det farlige, vilde, skræmmende, risikobetonede, kaotiske og ekstreme naturligt kan og bør integreres i børns hverdag. Oplæggene præsenterer ny forskning om vilde og farlige bevægelseslege og eksemplificerer gennem workshops hvorledes de kan integreres i pædagogiske kontekster.
Konferencen veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske eksempler og aktiviteter, der fremmer motorik og bevægelse blandt børn. Konferencen henvender sig til pædagoger, lærere, instruktører, terapeuter og beslutningstagere og giver en række forskellige svar på, inspiration til og måske nye spørgsmål i forhold til at arbejde med motorik og bevægelse i børns liv.
Periode26 okt. 2015
BegivenhedstypeKonference